Tuesday, November 23, 2010

prosedur pengurusan dan penempatan kanak-kanak masalah penglihatan

PENGURUSAN / PENEMPATAN KANAK-KANAK MASALAH PENGLIHATAN

1.0 PENGENALAN
Setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga semestinya inginkan kebahagiaan dalam berkeluarga. Mendapat anak yang sempurna dan sihat adalah salah satu idaman semua ibu bapa atau keluarga. Namun terdapat segelintir ibubapa atau keluarga yang diuji dengan mendapat anak atau ahli keluarga yang dilahirkan dalam keadaan mengalami masalah penglihatan. Walau apapun cabaran dan dugaan yang melanda, kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan sedemikian itu perlu meneruskan kehidupannya seperti mana insan normal yang lain. Justeru, langkah-langkah tertentu perlulah diambil bagi memastikan kanak-kanak yang mengalami kecacatan ini supaya dapat membesar dan melalui proses dan tahap perkembangan yang sama seperti kanak-kanak lain. Ini termasuklah perkembangan dari segi perkembangan motor halus, perkembangan motor kasar, kognitif, social, emosi dan jasmani.
2.0 KONSEP DAN DEFINISI MASALAH PENGLIHATAN
Kurang upaya atau masalah penglihatan bermaksud tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan terhad di kedua-dua belah mata walaupun menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau kanta sentuh. Seseorang itu dianggap mengalami kecacatan penglihatan apabila ujian menggunakan ‘Snellens Chart’ menunjukkan seseorang itu tidak dapat melihat huruf pada jarak 3 meter.
Masalah penglihatan boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu buta (blind) dan penglihatan terhad atau rabun (lowvision)
Menurut istilah perundangan, buta merujuk kepada penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang lebih baik walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau medan penglihatan kurang dari 10 darjah dari fixation.
Penglihatan terhad pula ialah mereka yang mempunyai penglihatan lebih teruk daripada 6/18 tetapi sama atau lebih baik daripada 3/60 dalam mata yang lebih baik daripada penglihatannya walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata.( Pertubuhan kesihatan dunia: WHO)
Individu dengan penglihatan terhad dapat melakukan tugas seharian dengan deria penglihatan iaitu baki penglihatan yang masih ada.
Dari segi pendidikan, buta dapat didefinisikan sebagai mereka yang mengalami kecacatan penglihatan yang begitu serius sehingga terpaksa bergantung kepada penggunaan deria pendengaran dan penggunaan tulisan Braille untuk pembelajaran.
Rabun atau separa penglihatan pula ialah di mana kanak-kanak boleh membaca tulisan biasa dengan atau tanpa kanta pembesar.
Dari segi pembelajaran juga, masalah penglihatan dapat dedifinisikan sebagai sekumpulan kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas. kaedah penyampaian dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka.
3.0 Factor penyebab terjadinya masalah penglihatan
Terdapat beberapa factor atau penyebab yang dapat dikenalpasti terjadinya kecacatan penglihatan. antaranya termasuklah :
3.1 Bayi dan peringkat awal kanak-kanak.
3.1.1 Kecacatan 'congenital' seperti 'congenital cataract, congenital glaucoma'.
3.1.2 Masalah semasa kehamilan seperti jangkitan kuman akibat 'rubella, toxoplasmosis' dan penggunaan alkohol.
3.1.3 Penyebab perinatal - 'retinopathy of prematurity'
3.1.4 Jangkitan kuman pada mata - 'ophthalmia neonatorum'
3.2Peringkat lewat kanak-kanak.
3.2.1 'Refractive Error'
3.2.2 'Amblyopia/lazy eye'
3.2.3 Keadaan Juling
3.2.4 Parut pada lapisan kornea - jangkitan kuman, kecederaan, dan kekurangan vitamin A
3.2.5 Penyakit akibat keturunan - 'albino, retinitis pigmentosa'
3.3 Orang dewasa

3.3.1 'Refractive Error'
3.3.2 'Cataract'
3.3.3 'Diabetic retinopathy'
3.3.4 'Glaucoma'
3.3.5 'Age related Mascular Degeneration'
3.4 Sebab-sebab lain.
3.4.1 Jangkitan kuman pada mata
3.4.2 Kecederaan pada mata - tercucuk, terkena bahan kimia.
3.4.3 Barah mata - 'retinoblastoma'
Selain factor-faktor penyakit seperti mana yang dinyatakan di atas, masalah penglihatan juga boleh berpunca daripada factor baka. Factor baka merujuk kepada pewarisan baka atau gen daripada ibu atau bapa di mana sekiranya kedua-dua ibubapanya yang buta sejak lahir berkemungkinan akan melahirkan anak yang juga mengalami masalah penglihatan.

4.0 Prosedur pengurusan / penempatan kanak-kanak cacat Penglihatan
4.1PROSES PENDAFTARAN KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN
Setelah dikenalpasti bahawa seseorang kanak-kanak itu mengalami kecacatan penglihatan, ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak itu boleh mengambil beberapa tindakan tertentu.
4.1.1 Mendaftarkan kanak-kanak tersebut dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Borang pendaftaran boleh didapati dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, klinik kesihatan dan hospital-hospital. Kemudian borang tersebut perlu diisi dan disahkan oleh doctor-doktor yang bertauliah. Contoh borang pendaftaran (sila rujuk lampiran) Setelah mendapat pengesahan doctor, borang tersebut perlu diserahkan kepada pegawai kebajikan masyarakat untuk tujuan pendaftaran. Semasa mendaftarkan kanak-kanak di jabatan kebajikan masyarakat, ibu bapa atau penjaga perlu membawa kanak-kanak tersebut bersama-sama. Ini bagi memudahkan proses pendaftaran. Dokumen-dokumen yang perlu dibawa bersama adalah seperti berikut :
4.1.1.1Borang pemeriksaan doctor dan salinan fotostatnya.
4.1.1.2 Salinan (fotostat) sijil kelahiran
4.1.1.3 Gambar kanak-kanak itu yang berukuran kad pengenalan sebanyak tiga keeping.
4.2Setelah didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya penglihatan, kanak-kanak itu akan menerima kad pengenalan khas berwarna biru yang membolehkan mereka mendapatkan faedah-faedah disebabkan oleh kecacatan yang dialami dan bagi memudahkan mereka berurusan dengan pihak-pihak tertentu.
Antara faedah-faedah atau kemudahan yang diperolehi setelah berdaftar dengan jabatan kebajikan masyarakat termasuklah :
4.2.1rawatan perubatan
4.2.2 khidmat pemulihan, rawatan lanjutan dan latihan vokasional.
4.2.3Pendidikan akademik di sekolah khas dan institusi tertentu.
4.2.4 Bantuan kewangan, alat-alat tiruan dan alat-alat kemudahan.
4.2.5Pertimbangan elaun pekerja kurang upaya.
4.2.6Pertimbangan jagaan dan perlindungan didikan dan latihan di institusi JKM dan NGO tertentu. 4.2.7Peluang pekerjaan sama ada di sector awam atau sector swasta.
4.3 mendapatkan intervensi atau pemulihan awal. Intervensi awal
Kanak-kanak cacat penglihatan memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu system persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. Intervensi awal ialah proses membekalkan perkhidmatan, pendidikan sokongan kepada kanak-kanak yang berisiko atau yang mengalami kelambatan dalam perkembangan fizikal atau mental yang akan mempengaruhi perkembangan dan menghalang pembelajaran.
Intervensi awal merupakan satu program yang tersusun, berstruktur dan berperingkat. Perkhidmatan atau program intervensi awal yang disediakan adalah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak dan keluarga yang berkeperluan khas dalam lima bidang perkembangan, iaitu perkembangan fizikal, kognitif, komunikasi, sosio dan emosi dan adaptasi (Sander, Brazdziunas, Cooley & Depijem2001) melalui pelbagai terapi atau perkhidmatan seperti terapi cara kerja, terapi fisio, terapi pertuturan dan khidmat sokongan untuk keluarga (Addison 2003).
Program intervensi awal adalah disediakan kepada kanak-kanak yang dikenal pasti sebagai kanak-kanak yang mengalami kelambatan atau ketidakupayaan dari segi fizikal yang berumur 0 hingga 6 tahun(U.S. Department Of Education 2004)
Program intervensi awal di Malaysia disediakan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas yang berumur dari 0 hingga 6 tahun. Di bawah kementerian pelajaran Malaysia, kanak-kanak yang berkeperluan khas merujuk kepada tiga kategori, salah satunya kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan.
Menurut Majnemer (1998), intervensi awal boleh mengurangkan kesan kelambatan perkembangan yang dialami, malah boleh mengelakkannya daripada menjadi semakin serius. Selain itu, intervensi awal juga boleh memaksimumkan potensi kanak-kanak berkeperluan khas dan mengurangkan bebanan masyarakat . Addison (2003) merumuskan beberapa pengaruh positif intervensi awal ke atas kanak-kanak berkeperluan khas. Antaranya termasuklah kemajuan kanak-kanak dalam pelbagai perkembangan pada tahap tertentu, mengelakkan atau mengurangkan masalah susulan, mengurangkan tekanan keluarga dan keperluan pendidikan khas bagi kanak-kanak berkeperluan khas.(Guralnick, 1997) berpendapat bahawa intervensi awal ialah satu system yang dibentuk untuk menyokong bentuk interaksi keluarga supaya perkembangan kanak-kanak tidak terganggu.
Wolfendale(1997) mengemukakan empat tujuan utama intervensi awal. Pertama, intervensi awal bertujuan untuk membekalkan sokongan kepada keluarga supaya berupaya menyokong perkembangan kanak-kanak. Kedua, intervensi awal adalah untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak dalam bidang utama seperti komunikasi dan mobility. Ketiga adalah untuk meningkatkan keyakinan kanak-kanak , dan keempat adalah untuk mengelakkan berlakunya masalah pada masa hadapan.
Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa intervensi awal memainkan peranan yang sangat penting dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas termasuklah kanak-kanak masalah penglihatan. Intervensi awal ini melibatkan pelbagai pihak seperti ibu bapa, guru-guru, doctor, dan badan-badan NGO seperti MAB.
Justeru,Intervensi awal atau proses pendedahan awal adalah amat penting dan proses tersebut perlu diberi sebaik sahaja seseorang kanak-kanak itu dikenalpasti sebagai kanak-kanak cacat penglihatan.
Ibu bapa atau penjaga
Ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak cacat penglihatan juga berperanan dalam memberikan intervensi awal. Antara peranan atau tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut :
• Letakkan objek yang berbunyi (jam, loceng angin, radio) di bahagian berlainan di dalam rumah untuk membantu kanak-kanak mengenalpasti susunan rumah.
• Galakkan kanak-kanak ini mencari dan merasa tekstur yang berlainan di sekeliling rumah seperti lantai, karpet, kayu, tingkap kaca, dinding berplaster,
meja marmar dan sebagainya.
• Carilah mainan dan buku yang mempunyai nombor, huruf atau rekaan yang timbul yang boleh disentuh dan diterokai oleh kanak-kanak ini.
• Sediakan aktiviti yang menggunakan deria lain. Kanak-kanak cacat penglihatan belajar melalui pendengaran dan sentuhan. Permainan yang melibatkan pasir
dan air, membuat kolaj, tanah liat dan membuat lukisan tangan adalah aktiviti pembelajaran yang baik.
• Baca dengan kuat cerita-cerita yang mempunyai jalan cerita yang mudah diteka. Anda juga boleh memilih cerita yang mempunyai penerangan yang menarik mengenai
sesuatu aksi atau objek.
• Beri penerangan, dan biarkan mereka mengalami situasi itu. Contohnya, selepas membaca “The Three Little Pigs,” mereka mungkin seronok dapat merasa perbezaan
antara jerami, ranting dan batu bata.
• Guntingkan simbol, bentuk, huruf dan nombor daripada kertas pasir atau kadbod. Pandu tangan kanak-kanak mengikut bentuk tersebut dan pada masa yang sama
terangkan mengenai bentuk itu.
• Tunjukkan kanak-kanak ini bagaimana membuat gosokan dengan mewarna di atas sesuatu tekstur yang menarik.
• Pastikan bahawa kawasan bermain mempunyai cukup cahaya supaya kanak-kanak yang mempunyai deria lihat yang terhad dapat melihat dengan lebih baik.
• Sediakan kawasan yang khas bagi aktiviti bermain. Bantu kanak-kanak ini menyesuaikan diri dengan susunan bilik itu. Jika anda bercadang untuk mengubah
sesuatu susunan, anda hendaklah membantu kanak-kanak ini mengenalpasti semula susunan bilik itu.
• Barang permainan dan bahan-bahan lain hendaklah berwarna-warni supaya kanak-kanak cacat penglihatan ini dapat melihat dengan lebih baik.
• Lekatkan label yang diperbuat daripada kadbod tebal untuk menunjukkan simbol barang mainan pada rak mainan untuk memudahkan mereka mengemas.
• Susun barang-barang di rumah anda untuk membantu mereka bergerak dengan selamat dan selesa. Pastikan pintu dan kabinet sentiasa ditutup.
• Ajar kanak-kanak yang tidak cacat untuk memperkenalkan diri mereka dan menerangkan mengenai aktiviti atau permainan mereka kepada kanak-kanak cacat penglihatan.
Ajar mereka untuk memanggil nama kanak-kanak cacat penglihatan ini untuk mendapatkan perhatian mereka dan menggunakan perkataan-perkataan tertentu untuk
menerangkan sesuatu objek seperti telefon, topi atau kereta, dan bukannya hanya berkata “itu”, “ini” atau “benda”.
• Perluaskan pembelajaran kanak-kanak ini dengan berbual dengan mereka semasa menjalankan aktiviti. Guna perkataan yang menggambarkan sesuatu objek seperti
panjang, pendek, di atas, di bawah, besar dan kecil. Jika boleh, biarkan mereka mengalami situasi yang boleh menggambarkan konsep ini. Contohnya, anda
boleh memberi dua biji bola kepada mereka dan berkata, “Bola di tangan awak besar. Cuba rasa bagaimana besarnya bola ini. Tetapi bola di tangan saya kecil.
Adakah awak mahu merasanya?”
• Galakkan kanak-kanak ini membina blok secara memanjang. Mereka boleh merasa bentuknya dan menyusunnya dari satu hujung ke hujung yang lain dalam bentuk
yang berlainan tanpa perlu risau blok itu akan terjatuh.
Prosedur penempatan ke sekolah rendah
bagi kanak-kanak yang telah mencapai umur 5 tahun dan ke atas, antara prosedur yang perlu diketahui oleh ibu bapa untuk menempatkan kanak-kanak ke sekolah adalah seperti berikut:
pertama, ibu bapa perlu mendapatkan medical report dan pengesahan daripada doctor yang akan mendiagnostik kanak-kanak itu bagi menentukan jenis kecacatan yang dialami, sama ada bermasalah kebutaan atau berpenglihatan terhad ataupun mengalami sebarangkecacatan lain.
Setelah mendapat pengesahan daripada doctor dan laporan perubatan, ibu bapa atau penjaga perlu membawa kanak-kanak itu untuk didaftarkan ke Unit Pendidikan Khas Jabatan Pelajaran Negeri bagi mendapatkan borang pendaftaran dan cadangan penempatan sekolah. Biasanya, Unit Pendidikan Khas ini akan menempatkan kanak-kanak tersebut di sekolah yang berdekatan dengan alamat rumah.
Ketiga, menunggu surat penempatan. Ibu bapa atau penjaga perlu sentiasa menghubungi Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri bagi mengetahui di mana kanak-kanak itu akan ditempatkan.
Keempat, setelah menerima surat penempatan, ibu bapa atau penjaga bolehlah membuat pendaftaran di sekolah yang berkenaan. Bagi tujuan tersebut, Ibu bapa atau penjaga bolehlah berjumpa dengan penolong kanan program pendidikan khas atau penyelaras program pendidikan khas sekolah tersebut.
PENEMPETAN ke PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
Program pendidikan prasekolah
Pendidikan pra sekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan individu seseorang kanak-kanak. Di Malaysia, program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak yang berusia antara 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara formal di tahun satu sekolah rendah.
Bagi kanak-kanak cacat penglihatan, program pendidikan prasekolah turut disediakan di sekolah kebangsaan pendidikan khas masalah penglihatan. Ini bagi memastikan kanak-kanak cacat penglihatan mendapat pendidikan yang sewajarnya seperti yang dilalui oleh kanak-kanak normal. Antara sekolah pendidikan khas yang menyediakan program prasekolah ini adalah seperti SKPK Alma Pulau Pinang, SKPK Princess Elizabeth, Johor Bharu dan SKPK Jalan Batu, Kuala Lumpur.
Pada peringkat prasekolah ini, murid-murid akan diajar menguasai kemahiran asas 3M iaitu, membaca, menulis dan mengira. Selain itu, mereka juga akan diperkenalkan dengan cara-cara untuk menulis dan membaca dengan menggunakan Braille, bermain, menyanyi dan sebagainya.
Terdapat tiga jenis sekolah yang menyediakan pendidikan untuk kanak-kanak cacat penglihatan. Sekolah itu terdiri daripada pertama, sekolah pendidikan khas kedua, sekolah integrasi dan ketiga, program pendidikan inklusif.
Sekolah Pendidikan Khas
Semua sekolah rendah pendidikan khas mengikuti aliran akademik. Antara kemudahan-kemudahan yang disediakan di peringkat rendah termasuklah kemudahan asrama dan makan minum secara percuma.
SYARAT KEMASUKAN MURID
Antara syarat kemasukan ke sekolah rendah pendidikan khas adalah :
Berumur tidak kurang dari 5 tahun (bagi program prasekolah )
Berumur 6 hingga 14 tahun (program pendidikan rendah)
Disahkan oleh pengamal perubatan
Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.

Program Integrasi
Program pendidikan khas integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas masalah penglihatan, masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. program ini diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik / vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.
Program pendidikan khas integrasi ini ditadbirkan sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Negeri manakala Jabatan Pendidikan Khas bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar dan pengisiannya. Bagi program masalah penglihatan, kurikulum yang digunapakai ialah kurikulum kebangsaan.
PENDIDIKAN INKLUSIF
Pendidikan inklusif merujuk kepada peluang pendidikan yang disediakan bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan seperti kecacatan pendengaran atau penglihatan yang belajar di dalam bilik darjah biasa bersama-sama dengan murid-murid yang biasa dengan mereka. Murid-murid yang berada dalam kelas pendidikan inklusif mengikut kurikulum biasa yang telah diubahsuai oleh ahli-ahli pendidik.
Di dalam kelas inklusif, murid-murid mendapat bimbingan daripada guru resos yang bekerjasama dengan guru kelas agar mereka dapat memahami konsep yang disampaikan oleh guru kelas dengan lebih efektif.
TEMPOH BELAJAR
Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah adalah enam (6) tahun. Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2 ) tahun maksimum mengikut keperluan murid berkenaan.
SENARAI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS DAN PROGRAM INTEGRASI (sila rujuk lampiran)
KESIMPULAN
Pengurusan dan penempatan kanak-kanak cacat penglihatan amat penting diuruskan dengan baik dan teratur. Ini bagi memastikan kanak-kanak cacat penglihatan itu dapat melalui proses kehidupan yang sama dengan kanak-kanak normal yang lain. Banyak pihak yang terlibat dan memainkan peranan penting untuk tujuan pengurusan dan penempatan kanak-kanak ini hingga memasuki alam persekolahan. Ibubapa atau penjaga merupakan orang yang paling penting bagi menguruskan kanak-kanak ini. Ibubapa perlulah mendapatkan rawatan dan pengesahan doctor dengan seberapa segera supaya langkah pemulihan atau intervensi awal dapat diberikan. Pihak-pihak lain yang terlibat dengan pengurusan kanak-kanak cacat penglihatan ini juga termasuk doctor, pegawai jabatan kebajikan masyarakat, guru-guru dan NGO yang ditubuhkan secara sukarela bagi membantu golongan cacat penglihatan ini pada masa akan dating. Oleh yang demikian, pengurusan kanak-kanak cacat penglihatan ini amat perlu dilakukan agar kanak-kanak ini dapat hidup berdikari dan seterusnya mampu membantu dalam memajukan Negara kita.

Monday, November 22, 2010

cuti semester sudah bermula

assalamualaikum dan salam sejahtera. aku telah mula bercuti semester selama sebulan lebih. alhamdulillah, aku telah berjaya menghabiskan kursus KPLI selama 1 semester yang bermula dari 28 jun 2010. sepanjang tempoh tersebut, aku telah mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru terutamanya yang berkaitan dengan bidang keguruan. banyak pengalaman pahit dan manis telah aku tempuh sepanjang tempoh tersebut. antaranya, pengalaman menjalani perkhemahan bina insan guru (BIG). ia diwajibkan kepada semua guru pelatih. ia bertujuan untuk meningkatkan tahap kekuatan fizikan dan mental para guru pelatih. bersambung kemudian. sekian.   

Saturday, November 13, 2010

latar belakang (biodata)

practikum di SMK. setapak

lawatan ke SMPK. setapak

rabu, 3 november 2010, kumpulan pelajar k1.2 telah berpeluang melawat ke smpk Setapak dan SMK. Ibrahim Yaacob. ini merupakan pengalaman pertama saya menjejakkan kaki ke sekolah pendidikan khas masalah penglihatan. banyak pengalaman baru yang dapat saya pelajari dan timba. ini amat lah berbeza dengan sekolah yang pernah saya belajar dahulu yang merupakan sekolah integrasi.ini termasuklah dari segi kemudahan, infrastruktur sekolah dan sebagainya. setibanya di sekolah tersebut, kami telah diberi sedikit taklimat berkenaan sekolah tersebut dan kemudiannya kami telah dibawa melawat dan melihat seluruh kawasan sekolah. pada jam 11.00 pagi, kami meneruskan perjalanan ke SMK. Ibrahim Yaacob. kami diberi taklimat dan penerangan tentang program pendidikan khas masalah pendengaran di sekolah tersebut. pada jam 1 tengah hari, sebelum pulang

Thursday, November 4, 2010

The Role and Function of the Teacher of Students with Visual ImpairmentsTSBVI logo
|
Home
 |
Site TOC
 |
Site Search
 |
Program
 |

The Role and Function of the Teacher of Students with Visual Impairments

[position paper developed for the Division of Visual Impairment
-- Council for Exceptional Children]

Susan Jay Spungin
American Foundation for the Blind

Kay Alicyn Ferrell
The University of Northern Colorado

Infants, children, and youth with visual impairments receive special education and related services in a variety of settings that bring them into contact
with a range of personnel. Perhaps the most important member of this team of professionals is the teacher of students with visual impairments, whose specialized
training and experience often establish him or her as the individual best qualified to address the unique learning needs created by a visual impairment.
Because of the variety of placement options available, however, there is often confusion about the role, function, and mandate of the teacher of students
with visual impairments.

The role of the teacher of students with visual impairments is multifaceted and requires recognition by administrators that responsibilities and time commitments
are unpredictable and may increase geometrically with each addition to the caseload. The amount of instruction and consultation required will vary according
to individual student needs and will even vary for an individual student from one week to the next. In some cases, the teacher of students with visual
impairments will be the primary instructor of the infant, child, or youth with a visual impairment, while in other cases the teacher of students with visual
impairments will collaborate with and act as a consultant to other members of the team. In all cases, it is the responsibility of the teacher of students
with visual impairments to carry out the following specialized activities:

I. Assessment and Evaluation

list of 3 items
A. A. Participate in the multidisciplinary assessment of infants, children, and youth with visual impairments, assuming the primary responsibility to:
list of 5 items nesting level 1
1. Conduct and interpret functional vision assessments. 
2. Obtain and interpret all ophthalmological, optometric, and functional vision reports and the implications thereof for educational and home environments,
to families, classroom teachers, and other team members. 
3. Conduct and interpret communication skills assessments in reading and writing readiness and performance, and listening. 
4. Recommend and collaborate in appropriate specialized evaluations as needed, such as low vision, orientation and mobility, physical therapy, occupational
therapy, psychological, adaptive physical education, speech and language, augmentative communication, and vocational. 
5. Assist families to assess their own strengths and needs regarding their children's visual, academic, and functional development. 
list end nesting level 1
B. Participate in the multidisciplinary team to develop Individualized Family Service Plans (IFSPs), Individualized Education Programs (IEPs), and other
similar documents, for infants, children, and youth with visual impairments, assuming the primary responsibility to:
list of 4 items nesting level 1
1. Contribute to statements of present levels of performance by discussing how performance is affected by the visual impairment and by providing information
on students' learning style, utilization of visual information, and other strengths unique to individual infants, children, and youth with visual impairments.
2. Identify goals and objectives in specialized areas related to the visual needs of the student.
3. Identify instructional methods and materials for meeting goals and objectives.
4. Recommend appropriate service delivery options, including class placement, physical education, related services, specialized equipment, adaptations in
testing procedures, and time frames for implementation. 
list end nesting level 1
C. Recommend as early as possible appropriate reading and writing media for the child with visual impairments. Teachers of students with visual impairments
base such recommendations on the specific needs of individual students, as demonstrated by a thorough assessment that accounts for such factors as: reading
distance, reading rates and accuracy, portability of reading skills, visual fatigue, and tactual sensitivity.
list end

II. Educational and Instructional Strategies: Learning Environment

The teacher of students with visual impairments usually acts as the primary mediator of the learning environment for children with visual impairments and
implements various strategies to facilitate students' assimilation into the classroom and school environment. In order to accomplish this, the teacher
of students with visual impairments takes steps to:

list of 8 items
A. Assure that the student has all educational materials in the appropriate media.
B. Assure that the student is trained in the use of, and has available, all devices and technological apparatus necessary for learning.
C. Instruct the student in academic subjects and activities and developmental skills requiring adaptation and reinforcement as a direct result of the visual
impairment.
D. Recommend seating and other environmental modifications that maximize students' utilization of visual information and facilitate movement of the student
with visual impairments within the class.
E. Assure that the teacher or other professional(s) providing direct instruction fully understands the unique needs of infants, children, and youth with
visual impairments.
F. Suggest modifications needed in assignments or testing procedures.
G. Collaborate with teachers and other professionals regarding various methods for including students with visual impairments in routine learning experiences.
H. Act as a catalyst in developing understanding of visual loss by children without disabilities.
list end

III. Educational and Instructional Strategies: Adapting the Curriculum

Children with visual impairments have the same curriculum needs as all children, but their visual impairment itself often imposes restrictions on their
ability to access any curriculum presented in the usual method of learning and teaching. In order to assure access, the teacher of students with visual
impairments is responsible for providing direct or collaborative instruction in the following areas:

list of 21 items
A. Braille Reading and Writing -- including braille readiness, braille reading instruction, and writing skills. These skills usually require introduction
to the mechanical aspects of reading and writing, including spatial orientation to the page and use of the braillewriter and the slate and stylus, and
include application and reinforcement of decoding, comprehension, and encoding strategies (introduced by the classroom teacher) to braille materials. The
teacher of students with visual impairments also provides instruction in braille mathematics, braille music, the computer braille code, and foreign language
braille codes.
B. Visual Efficiency -- For the student with low vision, the utilization of visual information underscores achievement in every skill area: academic, psychomotor,
self-help, vocational and social skills. The teacher of students with visual impairments instructs infants, children, and youth in the utilization and
interpretation of visual information under a variety of conditions.
C. Print Adaptations and Learning Devices -- The teacher of students with visual impairments instructs students with visual impairments in the utilization
of reading adaptations (e.g., use of print, acetate sheets, reading stands, magnifiers, and telescopes) and learning devices (e.g., abacus, tape recordings,
calculator) in order to participate independently in regular classroom activities.
D. Orientation and Mobility -- Much of the orientation and mobility needs of students with visual impairments are the responsibility of qualified orientation
and mobility instructors. (In some cases, the teacher of students with visual impairments is dually certified both as a teacher and an orientation and
mobility instructor.) The responsibilities of, and the relationship between the teacher of students with visual impairments and the orientation and mobility
instructor must be clearly defined. It is possible that the teacher of students with visual impairments will assume responsibility for assuring that students
develop in sensory motor, gross, and fine motor domains, while the orientation and mobility specialist assumes responsibility for instruction in environmental
orientation and travel within the community. Children with visual impairments must be taught to move in space and to be aware of the environment around
them. They must learn to use tactual and auditory cues to identify their position in space and the relative position of other persons and objects around
them.
E. Handwriting -- For the students with low vision, certain aspects of both manuscript and cursive handwriting (e.g., size, configuration, place-keeping,
review) are often the responsibility of the teacher of students with visual impairments. The teacher of students with visual impairments also teaches signature
writing, and if appropriate, additional handwriting skills to students who are blind.
F. Typewriting -- For most students with visual impairments, typing may be the major means of communication between the child and his or her peers, family
members, and teachers. Typing and keyboarding skills are carefully and thoroughly taught by the teacher of students with visual impairments as soon as
the student has sufficient fine motor skills.
G. Use of Technology -- The teacher of students with visual impairments is responsible for collaborating with the teacher of computer technology to assist
the student with visual impairments in computer access through software and hardware applications that produce screen and print enhancements, speech access,
and braille output.
H. Listening Skills -- Instruction to develop listening skills is important to students with visual impairments as a foundation for aural learning and reading,
as well as for mobility clues, social conversation, and interpretation of a variety of auditory signals received from the environment. Listening becomes
particularly important in the secondary grades, when print reading assignments become long and laborious. Students with visual impairments begin to develop
listening skills in infancy, and these skills are sequentially and deliberately expanded during the school years.
I. Study Skills -- Skimming braille or large print materials, outlining in braille or large print, searching for significant information in recorded materials,
and other note taking and report-writing skills are fundamental study skills which require instruction by the teacher of students with visual impairments
because of the unfamiliarity of the media to most classroom teachers.
J. Motor Development -- The teacher of students with visual impairments is knowledgeable about potential problem areas in motor development for infants,
children, and youth with visual impairments (such as body image, body in space concepts, visual motor coordination, abnormal reflex patterns, locomotion,
rotation, weight transfer, gait, posture). The teacher of students with visual impairments works collaboratively with early interventionists, physical
education teachers, orientation and mobility specialists, and occupational or physical therapists to develop and enhance motor skills in infants, children,
and youth with visual impairments.
K. Concept Development -- The teacher of students with visual impairments shares with other professionals the responsibility for the development of basic
concepts, which is often at risk without vision to mediate and integrate other sensory information. Future learning is dependent upon the student's thorough
understanding of basic spatial, environmental, social, and mathematical concepts.
L. Reasoning -- The ability to reason, especially in the abstract, may require specific instruction from the teacher of students with visual impairments.
Students may need assistance in the development of decision-making skills, problem solving, and learning to live with occasional frustration and failure.
M. Tactual Skills -- The development of tactual skills is not confined to the reading of braille. The teacher of students with visual impairments provides
instruction in tactual skills in a variety of environments and functional applications, assisting children with visual impairments from infancy to use
their fingers and hands well in order to explore, identify, discriminate, and appreciate all tangible materials in the environment.
N. Communication Development -- Infants, children, and youth with visual impairments may experience difficulties in language acquisition and application.
Teachers of students with visual impairments are knowledgeable about the ways in which a visual impairment can affect receptive and expressive communication
and employ specific strategies to encourage use of functional, reality-based language. In addition, teachers of students with visual impairments collaborate
with other team members in instructing students with multiple disabilities in the use of manual communication, communication boards, and other argumentative
communication techniques. Visual impairments impose restrictions on the use of these procedures, and the teacher of students with visual impairments helps
to devise alternative methods to make them accessible to infants, children, and youth with visual impairments.
O. Activities of Daily Living -- Thorough knowledge of the activities and techniques of daily living or personal management skills is needed to create independence
so that students with visual impairments may integrate more easily into their culture and society. Teachers of students with visual impairments share responsibility
with family members and other professionals for instruction in such areas as personal hygiene, eating habits, manners, dressing, grooming, verbal and nonverbal
communications, and developing a positive self image.
P. Physical Education -- Teachers of students with visual impairments assist physical education teachers in integrating the child with visual impairments
into the regular physical education curriculum by suggesting strategies for participation in team and individual sports. Visual impairments often unnecessarily
restrict movement and may result in poor physical fitness, unless systematic efforts are made to include children with visual impairments in physical education
and recreational activities.
Q. Human Sexuality -- Teachers of students with visual impairments, parents and others share the responsibility for gradual, sequential instruction in human
sexuality for students with visual impairments. Because programs in sex education for students without disabilities assume that much visual information
has been previously attained, the student with visual impairments may need a specific hands-on curriculum taught by appropriate, well-prepared professionals.
R. Career Education -- Career education curricula that are developed for children without visual impairments may need supplementary instruction from a teacher
of students with visual impairments. This instruction may include field trips into the community to explore work opportunities and job requirements, interviews
with adults with visual impairments about their various occupations, and assessment of individual abilities.
S. Vocational Counseling -- Vocational counseling and transition to vocational opportunities are integral parts of programs designed for students with visual
impairments; and the teacher of students with visual impairments, in conjunction with the vocational counselor or teacher, involves students with visual
impairments and their parents in this counseling process. The teacher of students with visual impairments assists in the assessment of vocational strengths
and weaknesses and facilitates students' participation in work-study, vocational training, and other appropriate experiences.
T. Leisure and Recreation -- The teacher of students with visual impairments, parents, and community agencies share a responsibility to expose the student
to, and provide learning opportunities in, a wide variety of leisure time activities which have carry-over value to adult life.
U. Transition -- The teacher of students with visual impairments assists in the smooth transition of infants, children, and youth with visual impairments
from one placement to another, by working with other team members, including parents, to identify appropriate options, preparing new teachers to accept
the students with visual impairments, and providing ongoing consultation. Such services regularly occur at the transition from early intervention to preschool
programs, from preschool to school-age programs, and from secondary to adult services, but may also be necessary when a major change in placement occurs
(e.g., from regular class to special class, or from residential school to regular class placement), or even in the regular grade level progression within
the same educational facility.
list end

IV. Guidance and Counseling

Teachers of students with visual impairments provide guidance and counseling to infants, children, and youth with visual impairments and their families
to:

list of 10 items
A. Interpret implications of visual impairment for overall development.
B. Facilitate understanding of society's attitudes concerning visual impairment and to assist students and families to formulate their responses to misconceptions,
lowered expectations, and prejudice.
C. Explore similarities and differences in relation to all children.
D. Develop social awareness of self, others, and the community at large.
E. Encourage social interactions with peer groups.
F. Identify functional, academic, and vocational potential.
G. Encourage home involvement in program objectives.
H. Promote independence in infants, children, and youth with visual impairments.
I. Plan for adult life by exploring options for college, technical or trade school, job coaching programs, industrial enclaves, and other post-secondary
placements, as well as identifying independent living arrangements in the community.
J. J. Refer to other sources for additional guidance and counseling services.
list end

V. Administration and Supervision

The teacher of students with visual impairments, depending on the model(s) of service being utilized (residential school, special class, resource room,
itinerant, or teacher consultant) has a variety of administrative roles. In a large program, this may include supervision of other teachers of students
with visual impairments, in addition to working with Directors of Special Education, principals, regular classroom teachers, and other educational and
related services personnel. Some of the most common activities in this area may include:

list of 3 items
A. Communication with Administrators -- Teachers of students with visual impairments keep administrators informed concerning:
list of 11 items nesting level 1
1. Student information (e.g., visual status, grade level, prototype).
2. Program goals and activities.
3. Program evaluation.
4. Screening and referral procedures.
5. Relationships between the program for students with visual impairments and regular and special education programs and support services.
6. Funding requirements for consultation, instruction, salaries, travel time, travel expenses, instructional materials, preparation time, conferences, and
benefits.
7. In-service needs for teachers and consultants of students with visual impairments, as well as for other regular and special education personnel.
8. Staff scheduling requirements, including adequate time for planning, preparation, report writing, travel, direct instruction, team meetings, and staff
conferences.
9. Physical facilities, including design and selection of classroom environments and office space, as well as adequate storage space for instructional materials
and equipment.
10. Student scheduling, including preparation of a master schedule to be given to the supervisor and principal(s) of the building(s) in which students are
served.
11. Equipment needs, particularly in the area of technology, but also including materials and technological devices.
list end nesting level 1
2. Record Keeping
list of 4 items nesting level 1
1. Maintain records of student assessments, IEPs, IFSPs (and other planning documents), periodic reviews, progress reports, and signed parental release
forms.
2. Maintain material and equipment requests.
3. Exchange information about students with visual impairments with appropriate personnel following school district or agency policies regarding confidentiality.
4. Maintain program-wide student census information for purposes of annual count and eligibility for federal quota funds through the American Printing House
for the Blind.
list end nesting level 1
3. Case Finding and Student Referral Procedures
list of 3 items nesting level 1
1. Act as a vision consultant for system-wide screening, materials, follow-up and recommendations.
2. Participate in school district's annual Child Find program.
3. Maintain a referral/communication system with nurses and other school staff.
list end nesting level 1
list end

VI. School Community Relations

School and community involvement requires the teacher of students with visual impairments to be prepared to interpret the program to school personnel, boards
of education, and other groups within the community. Activities include:

list of 2 items
A. Acting as a liaison for the program for students with visual impairments with:
list of 12 items nesting level 1
1. Private and public agencies and schools, including those serving individuals with visual impairments.
2. Other public and private resources within the community.
3. Parents and families (including extended family members).
4. Medical specialists and hospitals, particularly neonatal intensive care units.
5. Related services personnel.
6. Early interventionists.
7. Recreation resources.
8. Transition specialists.
9. Parent and advocacy groups.
10. Child Find.
11. Child study teams.
12. Volunteer groups.
list end nesting level 1
B. Services Development
list of 6 items nesting level 1
1. Coordinate ancillary groups and individuals, such as classroom aides, transcribers, recordists, readers for students with visual impairments, counselors,
orientation and mobility instructors, and rehabilitation teachers.
2. Assist in the initiation of new services as well as coordinating existing ones to bring the varied and necessary related services to the educational
program.
3. Maintain on-going contact with parents to facilitate understanding of their child's abilities, progress, future goals, community resources, etc.
4. Attend professional meetings (in and out of the district) concerned with the education of students with visual impairments.
5. Keep abreast of new developments in the education of infants, children, and youth with visual impairments.
6. Prepare grants for curriculum expansion and acquisition of materials and equipment.
list end nesting level 1
list end

Position

It is the position of the Division on Visual Impairments that every infant, child, and youth with a visual impairment is entitled to the services of a teacher
of students with visual impairments, regardless of the severity of the disability or the presence of additional conditions. Both administrators and teachers
must approach their roles with flexibility and creativity in order to meet the dynamic, complex needs of infants, children, and youth with visual impairments
and their families within a rapidly changing service delivery system.

--------------------------------------------------------------------------------

[Top] 
[ Home ] 
[ Table of Contents ] 
[ Search ]
Agency Contact Information
 |
Texas State Homepage
 |
Texas State Wide Search

Please complete the
comment form
 or send comments and suggestions to: Jim Allan (
Webmaster-Jim Allan)

This page last modified: February 3, 2005

lawatan ke SMPK. setapak

tarikh 3 november 2010. disertai oleh guru pelatih kelas k1.2 kpli mslh penglihatan. turut disertai oleh pensyarah kami. en. kahar bin zainuddin. tujuan lawatan adalah untuk melihat dan memerhati dengan lebih dekat tentang pengurusan dan kemudahan di program sekolah pendidikan khas mslh penglihatan.